Danh mục
Tìm kiếm
Yêu thích
Giỏ hàng
TT-33

TT-33

Hiển thị tất cả 4 kết quả

WE BROWNING MK3

8,000,000₫

WE BROWNING MK3

8,000,000₫

Lịch sử mô tả ngắn: TT-33 (viết tắt của “Tokarev-Tula năm 1933”, Tiếng Nga: 7,62-мм самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года) là một loại súng ngắn bán tự động do Liên bang Xô-viết thiết kế và chế tạo. Trung Quốc chép lại TT-33 và gọi là “Type 54”. Cách gọi K-54 ở Việt Nam xuất …

WE BROWNING MK3

8,000,000₫

WE BROWNING MK3

8,000,000₫

Lịch sử mô tả ngắn: TT-33 (viết tắt của “Tokarev-Tula năm 1933”, Tiếng Nga: 7,62-мм самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года) là một loại súng ngắn bán tự động do Liên bang Xô-viết thiết kế và chế tạo. Trung Quốc chép lại TT-33 và gọi là “Type 54”. Cách gọi K-54 ở Việt Nam xuất …

WE Tokarev TT-33

8,000,000₫

WE Tokarev TT-33

8,000,000₫

Lịch sử mô tả ngắn: TT-33 (viết tắt của “Tokarev-Tula năm 1933”, Tiếng Nga: 7,62-мм самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года) là một loại súng ngắn bán tự động do Liên bang Xô-viết thiết kế và chế tạo. Trung Quốc chép lại TT-33 và gọi là “Type 54”. Cách gọi K-54 ở Việt Nam xuất …

WE Tokarev TT-33

8,000,000₫

WE Tokarev TT-33

8,000,000₫

Lịch sử mô tả ngắn: TT-33 (viết tắt của “Tokarev-Tula năm 1933”, Tiếng Nga: 7,62-мм самозарядный пистолет Токарева образца 1933 года) là một loại súng ngắn bán tự động do Liên bang Xô-viết thiết kế và chế tạo. Trung Quốc chép lại TT-33 và gọi là “Type 54”. Cách gọi K-54 ở Việt Nam xuất …

0931136901

.
.
back-to-top